logo
logo logo logo
Årsmøte/medlemsmøte 2. - 3. mars 2017

Årsmøte/medlemsmøte 2. - 3. mars 2017

Årets årsmøte/medlemsmøte vart arrangert på Alexandra hotell i Loen.

25 av våre medlemmar hadde høve til å delta på samlinga og få med seg det nye både direktørane og AVYO sentralt hadde å sei om utviklinga i etaten vår.

Årsmøte 2016

På årets møte var det 24 stemmeberettiga medlemmar til stades. Møtet vart trygt leia av den erfarne møteleiaren Jan Sætre, som har lang fartstid både i etaten og i AVYO. Årsmøtesaken vert gjennomgått etter tur og orden, og samtlege punkt vart godkjende utan kommentarar.

Medlemsmøte vår 2017

NAV inn i ny tid
Avdelingsleiar ved NAV Økonomiteneste, Jarle Selseng, la fram prosessen med digitalisering og effektivisering i si styringslinje.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu