logo
logo logo logo
Konferanse for tillitsvalgte og medlemmer

Konferanse for tillitsvalgte og medlemmer

Til sammen 32 tillitsvalgte og øvrige medlemmer deltok på konferansen.

Avdeling Troms avholdt 19-20. oktober en lunsj-til-lunsj konferanse for tillitsvalgte og øvrige medlemmer. Konferansen fant sted på Scandic Ishavshotell i Tromsø.

På dag 1 fortalte Anita Hanssen fra NAV Pensjon Steinkjer om pensjon og pensjonsøkonomi. Temaer var ny opptjeningsmodell, alderspensjon, tjenestepensjon og AFP i staten. Dagen fortsatte med foredrag av Maja Andreasen fra NAV Arbeidslivssenter i Troms. Hovedtema var medarbeiderskap, og spesielt hvordan dette fungerer i NAV. Hun kom videre inn på temaet helsefremmende arbeid, som blant annet består av å identifisere positive og negative faktorer som påvirker den enkeltes helse.

På dag 2 var vi så heldige å ha besøk av AVYOs leder Anne S. Henriksen og sentralstyremedlem Liv Dragsten. Anne redegjorde grundig for bakgrunnen for at det nå er to hovedtariffavtaler i Staten og innholdet i avtalen mellom staten ved KMD og YS Stat, LO Stat og UNIO.

Forsamlingen deltok meget aktivt med spørsmål og problemstillinger.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu