logo
logo logo logo
22 medlemmer på plasstillitsvalgtssamling

22 medlemmer på plasstillitsvalgtssamling

Plasstillitsvalgte og vara fra både Arbeids- og Ytelseslinja, Hjelpemiddelsentralen, Kontaktsenteret og lokalkontor var representert.

Tekst og foto: Birgit Homme

​​Samlingen startet med en god lunsj hvor praten gikk lett. Noen nye plasstillitsvalgte og mange gamle møtte opp. Totalt var vi 22 medlemmer samlet denne dagen. Programmet for dagen var rollene i styret i avdelingen og informasjon rundt årsmøtet og valgkomiteen sine oppgaver. Vi startet med en presentasjonsrunde hvor alle fortalte kort om hvor de var fra, og hvilken rolle de hadde.

I Vest-Agder har vi fått noen nye plasstillitsvalgte og varaplasstillitsvalgte. Vi har fått så pass mange nye at det er totalt fire påmeldte til grunnopplæringen på Gardermoen i februar. Dette ser vi på som kjempepositivt. Det er gøy med så mange engasjerte medlemmer.

Valgkomiteen var også på plass. Valgkomiteen presenterte seg og informerte om hva de har til oppgave.

Elin Omdal og Anne Lene Kristin Hansen ledet oss gjennom programmet. Elin Omdal var leder i avd. i Vest-Agder i mange år og er fremdeles med i styret, og Anne Lene Kristin Hansen er nåværende leder. Elin og Anne Lene loset oss gjennom hvordan styret er bygget opp og hvordan styret skal fungere. Rollene i styret ble nøye beskrevet, og valgkomiteens rolle ble også beskrevet.

Det var stort engasjement, og det kom flere gode innspill og tilbakemeldinger. Det ble også informert om kommende årsmøte, og det ble informert om valg og valgkomite som ett viktig tema. Anne Lene og Elin gikk også gjennom fremdriftsplanen til styret. Til slutt ønsket vi å gi en oppmerksomhet til ett styremedlem som hadde sin siste dag i styret, og i NAV. Patricia Quiroga går videre i ny jobb, og går derfor ut av styret i AVYO avd. Vest-Agder. Patricia har vært en god ressurs for styret. Vi ønsket også å gi en oppmerksomhet til Britt Eili Lykkås. Britt Eili har vært plasstillitsvalgt i mange år og går nå av med alderspensjon. Begge disse to flotte damene vil bli savnet.

vest_agder 3

Dette var en vellykket plasstillitsvalgt samling med godt oppmøte. Det var stort engasjement og godt humør blant de som hadde møtt opp. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu