logo
logo logo logo
Medlemsseminar 2018

Medlemsseminar 2018

AKAN og regionalisering sto på programmet da AVYO Vest-Agder arrangerte medlemsseminar for sine medlemmer mellom 20. og 22. april.

Det var 26 medlemmer som reiste til Oslo med tog og buss fra Vest-Agder for å være med på Color Magic sin avreise fra Oslo til Kiel 20. april 2018. Turfølget bestod av medlemmer som er ansatte på Hjelpemiddelsentralen, Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelse, NAV Vest-Agder og lokalkontor.

AVYO kiel 1

Hovedtema for medlemsseminaret var AKAN og regionalisering. Foredrag ble holdt av 2. nestleder for AVYO sentralt, Julie Njåstad Nynes. Regionalisering er et viktig tema for AVYO ettersom dette er dagsaktuelt i forhold til både fylkessammenslåing av Agderfylkene, samt flere kommunesammenslåinger i Agderregionen.

Flere NAV kontor, både på lokalnivå, fylkesnivå og spesialenheter, vil bli berørt av regionaliseringen. Arbeidsplasser vil bli flyttet og ansatte vil bli berørt. Det er da viktig for AVYO å være tidlig ute i disse prosessene slik at medlemmer i beste måte kan bli ivaretatt.

Nynes hadde et videre fokus på AKAN som er et tema som kan være aktuelt i hverdagen. Statistisk sett vil en NAV ansatt ha en kollega som sliter med en form for avhengighet. Dette er derimot ofte skulte avhengigheter og kan derfor være vanskelige å avdekke eller se. Spørsmålet er ofte hvordan en skal handle dersom du som kollega ser eller har mistanke om noens problemer eller avhengighet?

AVYO kiel 2

Nyvalgt leder for AVYO Vest-Agder, Birgit Homme, avslutter dagen med et innlegg om Hjelpeiddelsentralen Vest-Agder og hvordan de forholder seg til kommende endringer. Hjelpemiddelsentralen har at en proaktiv prosess på regionaliseringen, og vært i tidlig kontakt med Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder for at de selv skal kunne ha en påvirkning på etableringen av en felles Hjelpemiddelsentral for hele Agder.

I tillegg til faglig påfyll var det er også et sosialt aspekt med medlemssemniaret. Color Magic hadde et stort spekter med aktiviteter for sine passasjerer. Det var mulighet til å få med seg show på kvelden og kunne nyte god mat i båtens flere restauranter og barer. Det var egen spaavdeling, casino og flere handlemuligheter.

Båten ankom Kiel klokken 10:00 lørdag 21. april. Det var da mulighet for å utforske byen i om lag fire timer. Det er anløp midt i sentrum av byen og avstanden er kort til både handlegater, shoppingsenter og serveringsteder. Det som var til glede for alle medlemmer var at de ble møtt av strålende vårvær i Kiel der solen skinte fra skyfri himmel.

Det kan trygt sies at Color Magic leverte som turdestinasjon og alle medlemmer var strålende fornøyd når de ankom Oslo etter to dager på Cruise.

AVYO Kiel 5

AVYO kiel 4

Skrevet av: Sølve Leiros Kristensen

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu