logo
logo logo logo
Årsmøte i Tønsberg

Årsmøte i Tønsberg

Styret, tillitsvalgte og medlemmer var samlet på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg 2. mars.

​Først på programmet sto styremøte med tillitsvalgte, deretter årsmøte og medlemsmøte. Deltakerne presenterte seg og ga en kort oppdatering på hvordan det står til ute på arbeidsplassene i en tid med omstilling og sammenslåinger. Til tross for mange endringer, nye oppgaver og utfordringer meldes det om en god tone og godt arbeidsmiljø på kontorene. Enkelte steder er høyt sykefravær en utfordring.

Aktivitet i nærmiljøet
Hanne Mette Fløttre som jobber i HELFO, fortalte om en medlemsundersøkelse for AVYO avdeling Vestfold. Questbackundersøkelsen ble gjennomført for å få opp engasjementet hos medlemmene. (fortsettelse under bildet)

undersøkelse_vestfold
   

 - Vi er medlemmer fra både NAV og HELFO og ulikt organisert. Medlemmene har ulike ønsker, og det er viktig å få tilbakemeldinger som tillitsvalgte og vi i styret kan jobbe ut i fra. Det er viktig å vite hva medlemmene tenker, innleder Hanne Mette Fløttre og forteller at 110 medlemmer har svart på undersøkelsen.
Undersøkelsen viser at flertallet ønsker aktivitet i nærmiljøet. Medlemsmøte med lunsj er det mange som stiller på, og møtene får gode tilbakemeldinger.
    – Dette er uformelle møter, og det er lett å få diskutert ulike tema, sier vara styremedlem Erik Syvertsen som jobber ved NAV Sandefjord.
    Styret og tillitsvalgte får gode tilbakemeldinger. De vektlegger å øke bevisstheten på hvorfor man er med i et YS-forbund. Mange medlemmer er ikke så bevisst på det. Det er også viktig å gi tilbakemeldinger på hva som er realistiske forventninger i forhold til lønnsforhandlinger.
    Questbakundersøkelsen skal brukes aktivt videre og tilbakemeldingene fra medlemmene følges opp.

Årsmøte
Torben Rogg og Line Chr. Nord ledet forsamlingen gjennom årsmøtesakene. Årsberetningen viser flere møter ute lokalt og regionalisering står sentralt. 
    - Handlingsplanen for 2017 er utformet i tråd med det medlemmene meldte tilbake på questbak. Dette kan vi også finne igjen i den dynamiske aktivitetsplanen for styret, sier avdelingsleder Line Chr. Nord.
    Fra AVYO sentralt møtte 1. nestleder Øyvind Hov Randmæl som innledet om den viktige jobben tillitsvalgte gjør, om medlemsvekst, om verving og om at vi er et YS-forbund i vekst. 
    - AVYO er med der beslutninger tas, understreket han, og han snakket også om mellomoppgjøret, om samarbeidsavtalen mellom AVYO og Delta og om regionaliseringen i NAV. 
    Sentralstyremedlem Natalya Sepman redegjorde for de tre f-ene forenkling, fornying og forbedring i Helfo, og kommunikasjonsrådgiver Margarethe Standberg fortalte om sentral vervekampanje, AVYOs nettsider og nettbutikk. 


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu