logo
logo logo logo
Bestått kompetanseløft

Bestått kompetanseløft

Denne våren besto Bente Sandaunet, leder i AVYO avd. Hordaland, YS Stats studium «Tariffsystemet og personaljus i staten».

 - Jeg hadde en forventning om at dette skulle gå bra, men der var likevel godt å få det bekreftet. Det er veldig kjekt å ha vært gjennom studiet og fått bestått, sier Bente Sandaunet som jobber ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland.

- Hvorfor ville du studere dette?

- Som leder i en fylkesavdeling er det fint å ha oversikt over hvordan regelverket fungerer. Tariffdelen er nok mest rettet mot hovedtillitsvalgte som sitter med forhandlinger, men personaljus i staten er viktig for alle oss som er ansatt og engasjert i fagforeningsarbeid. Dette er noe vi kan bruke og har utbytte av i hverdagen. Hvis jeg får spørsmål nå, opplever jeg at jeg kan svare bedre enn tidligere. Og om jeg ikke kan svaret på strak arm, så vet jeg hvor jeg kan finne det. Vi fikk blant annet et dypdykk i den nye statsansatteloven under studiet, sier hun.

Deltakerne på studiet kommer fra forskjellige forbund i YS Stat, og studiet går over tre samlinger og har et omfang på til sammen ni dager. Studiet foregår i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge og gir 15 studiepoeng. «Tariffsystemet og personaljus i staten» har som mål å løfte kompetansen innenfor ulike regelverk i statlig sektor.

- Det er et krevende studium, men det var overkommelig. Jeg har tatt en del fag de siste årene, og er sånn sett vant til studier. Dette var et veldig fint opplegg med tre samlinger hvor du treffer mennesker fra ulike felt i hele staten. Du får oppgaver mellom samlingene, så du ikke kan slippe taket. Du må jobbe jevnt hele veien. På hjemmeeksamen har du alle hjelpemidler tilgjengelig, og for meg gir det mindre press enn ved en skoleeksamen. Vi var en fin gruppe som samarbeidet. Vi hadde kontakt mellom samlingene, og vi kunne spørre hverandre hvis vi lurte på noe og gi hverandre råd.

- Hva er planene nå?

- Jeg har sett litt på hvilke studier som kan være aktuelle til høsten. Om det er noe der jeg kunne ha lyst til. Det skjer mye endringer i NAV nå, så jeg må eventuelt rette det inn mot kompetanse som er etterspurt i framtiden.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu