logo
logo logo logo
​Dedikert delegasjon

​Dedikert delegasjon

Lønnsforhandlingene er i gang. Vi møter HOT-gjengen.

​​I mange rom over hele landet sitter de nå sammen. De som har lest krav, de som sorterer og diskuterer, de som har fått tilbud en og to fra arbeidsgiver. En av delegasjonene er Grete A. Munkeby, Håvar Kvangardsnes, Dorrith Haraldsen, Stig-Ronny Nilsen og Eva Nodeland fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (HOT). De to første har i følge sin egen oppsummering vært med «i alle år», Dorrith og Eva i tre og fem år, og Stig-Ronny er med for første gang.

- Det har vært interessant, og det har vært mye jobbing. Det har gått med en del fritid, sier Stig- Ronny som er plasstillitsvalgt ved NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark og leder i AVYO avd. Finnmark.

- Men det meste av grunnlagt er lagt, og nå handler det om å forhandle om de tilbudene som kommer. Ja, det er mye jobb, men jeg opplever at det er som jeg forventet, og vi jobber bra sammen, sier Stig-Ronny.

- Og så er vi jo så hyggelige, skyter Håvar inn.

Og det betyr mye. De skal jobbe tett sammen disse dagene som er satt av. At de har en bra tone og gode diskusjoner, er de alle samstemte om.

På bordet ligger hovedtariffavtaler, kaffekoppene fylles på, for det går med en del kaffe, og fremdeles ligger en bunke med papirer der, selv om mye har skjedd på det området.

- Det går en historie om da brannalarmen gikk på Hotell Bondeheimen for mange år siden.. begynner Stig-Ronny...

- Ja, det er heldigvis ikke så mye papir her lenger. Jeg husker vi satt og knotet inn tall manuelt. Så bedre og mye mer håndterlige verktøy har vi nå, sier Grete.

BREDT SAMMENSATT
PC-er er åpne, på storskjerm vises utregninger, oversikter over lønnstrinn, koder, prosentberegninger.

- Håvar er guruen på tall. Det er mange krav å holde orden på, han systematiserer statistikker. Dorrith jobber på tolkeområdet, Eva er hovedtillitsvalgt, og Stig- Ronny har god kjennskap til den tekniske siden i HOT, sier Grete.

- Det er en bredt sammensatt gruppe ansatte som jobber i HOT. Her er veldig mange profesjoner og yrkesgrupper som skal tas hensyn til. Og det skal være en balanse mellom å ivareta flest mulig og å ivareta grupper og krav. Samtidig skal det balanseres opp mot kriteriene, at lønnskravene faktisk gjenspeiler disse. Det er mye som henger sammen, sier Eva.

Prosessene som ligger til grunn for lønnsforhandlingene har kanskje ikke endret seg så mye opp gjennom årene, men i tillegg til at teknologien letter det praktiske arbeidet, har også andre ting forandret seg.

- Vi opplever at kravene våre sammenfaller mer med arbeidsgivers krav. Prosessene ute i enhetene oppleves bedre. De plasstillitsvalgte ute i enhetene gjør en veldig god jobb både når det gjelder størrelse på kravene og når det gjelder prioriteringene. De har gjort en stor og god jobb for oss, sier Grete.

Samtidig er det noen utfordringer.

- Det er ulik praksis ved rekruttering forskjellige steder, og det prøver vi å gjøre noe med. Vi oppfordrer til betingelser som gir mulighet for ansiennitet, ellers kan ansatte risikere å ligge lavt i mange år. Vi har gjort en jobb med å synliggjøre dette, sier Eva.

GIR GLEDE
Første tilbud fra arbeidsgiver kom sist fredag, og de fem ser for seg å være ferdige onsdag kveld.

- Dette er kjempespennede. Det er spennende å følge utviklingen. Hvem har vi fått med, hva kan vi akseptere? Det gir en veldig god følelse når du kan huke av og si «dette aksepterer vi». Vi gleder oss over de kravene vi får gjennom. Vi kjenner glede over hvert medlem som får det de har søkt om. Det gir tilfredsstillelse. Vi kan ikke grave oss ned selv om det kan være noe vi ikke får til. Vi har mange medlemmer og mange krav. Det er til slutt arbeidsgivers siste tilbud som gjelder, og etter det gjelder det å tenke framover, forklarer forhandlingsdelegasjonen.


IMG_20181016_132028_606

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu