logo
logo logo logo
Den nasjonale IA-konferansen

Den nasjonale IA-konferansen

Rammen rundt årets konferanse er underveisevaluering. Anniken Hauglie åpner konferansen.

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen

​PROGRAM

08.00 Registrering og kaffe

09.00 Åpning ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

09.15 IA-avtalen som verktøy for å møte samfunnets utfordringer v/ senterleder, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kåre Hagen og forsker, SINTEF teknologi og samfunn, Solveig Ose

10.00 Kaffepause

10.15 IA-avtalen - det brede perspektivet v/ journalist Stein Aabø

10.40 Utvikling i IA-perioden - høydepunkter fra Faggruppens rapport v/ leder av sekretariatet, Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

11.05 Velferdsstatens bærekraft i fremtiden - hvordan kan vi møte utfordringene? v/ leder for Civita, Kristin Clemet og v/leder for Tankesmien Agenda Marte Gerhardsen i samtale med ordstyrer

11.30 Lunsj

12.15 Betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i arbeidslivet v/ professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger, Mari Rege

12.45 Utdeling av prisen for årets seniorprofil

12.55

Å skape et inkluderende arbeidsliv krever utholdenhet. v/ statsviter og professor, Universitetet i Tromsø, Kjell A. Røvik

13.30 Kaffepause

13:50 IA-avtalen og det organiserte arbeidslivet - den norske modellen i fremtidens arbeidsliv v/ LO-leder Gerd Kristiansen og direktør Område politikk i NHO, Svein Oppegaard

14.15 Forskjeller i holdninger til fravær i Norge og Sverige, hvorfor er det slik? v/ professor, Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning

14.40 Skråblikk på dagens tema - Espen Beranek Holm

15.00 Slutt

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu