logo
logo logo logo
Digitaliseringen og transformasjonen en del av pulsen vår

Digitaliseringen og transformasjonen en del av pulsen vår

- Vi må sørge for tidligst mulig beskjeder og gode beskjeder, sier Sigrun Vågeng.

Da Arbeids -og velferdsdirektør Sigrun Vågeng var på AVYOs høstkonferanse 16. november ble hun utfordret på hvordan NAV best mulig kan ivareta sine ansatte i en tid med store omstillinger, og hvordan vi kan forhindre at verdifull kompetanse forsvinner ut av NAV.

At det er stort spenn i det teknologiske NAV, er det ingen tvil om.
- Vi automatiserer og utvikler. Digitaliseringen og transformasjonen er en del av pulsen vår. Midt oppi dette er oss, vi som jobber i NAV. Hvor kan vi øke vår egen kompetanse, og hva skal vi bli bedre på? Der de sier at ledere ikke følger opp godt nok for å få den kompetansen de trenger, der må vi følge opp på en bedre måte. Arbeidsgiver har ansvar for at du er i stand til å gjøre jobben din, og alle i NAV skal kunne utvikle seg videre. Det gjelder å legge til rette for det. Og så er det driven du selv har i en omstillingsfase. Hva kan NAV gjøre, og hva kan du og kolleger forvente?

I det endringsarbeidet vi er i, må vi sørge for at vi vet hva vi har å forholde oss til.

- Vi må sørge for tidligst mulig beskjeder og gode beskjeder. Og vi skal levere samtidig som vi står i denne omstillingen. Vi må gjøre det vi kan for at produksjonstapet blir mist mulig. Fagforeningene skal være på og stille krav. Vi har Hovedavtalen som er grunnloven i arbeidslivet, og som sier at vi jobber sammen om noe. I den omstillingen vi står i nå, er mitt blikk at vi skal klare endringen på en slik måte at flest mulig kan komme inn i mer spennende jobber eller andre tilsvarende jobber. Hvis det ikke går, så er det siste utvei å ikke kunne være i NAV.

Stor turnover
Ifølge Sigrun Vågeng er det stor turnover i NAV.
- Det er ikke så rart, for vi er 19000 ansatte, men vi må passe på at vi benytter det vinduet vi har. Er det mulig at andre kan få kompetansen tilført, eller har andre i en annen stilling den kompetansen som trengs? Vi mister alltid noen som har den kompetansen vi ønsker. En kompetanselekkasje kan vi ikke si at vi ikke risikerer. Bare at du snakker om at noe skal i endring, så gjør det noe med oss. Det er en slags sorgprosess, men vi kan ikke kjenne på det for lenge. Måten vi jobber på i NAV, krever at vi går inn i noe annet. 

Vågeng understreker betydningen av samarbeidet mellom tillitsvalgte, ansatte og ledelsen i NAV.
- Vi må anerkjenne hverandres roller. Det er også krevende for ledere å stå i omstilling. «Ny som leder i NAV» er et opplegg for å hjelpe dem til å stå i det på best mulig måte. Vi er opptatt av gjennomføring og prosesser.
- Jeg er takknemlig for at dere er tillitsvalgte, for det er ingen selvfølge. For å kunne utvikle NAV videre, er det viktig å ha et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og det må være basert på tillit. Tusen takk for at det dere engasjerer dere og at dere vil, sa Sigrun Vågeng.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu