logo
logo logo logo
Du kan foreslå kandidater

Du kan foreslå kandidater

NAVs arbeidsmiljøpris deles ut i februar.

Arbeidsmiljøprisen deles ut til enheter eller personer som har:

- bidratt til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø

- bidratt til læring og motivasjon for andre enheter

Arbeidsmiljøprisen 2016 deles ut på hovedverneombudssamlingen 22. februar 2017.

Arbeidsmiljø er ferskvare som trenger oppmerksomhet og påfyll. Et bra arbeidsmiljø er ikke noe statisk. Å jobbe videre med arbeidsmiljøet er viktig både for å opprettholde det miljøet som er, men også for å styrke det på områder hvor det noe å gå på.

Alle medarbeidere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg oppfordres til å foreslå kandidater.

Forslagene må inneholde en kort beskrivelse av tiltak eller aktiviteter som har blitt gjennomført og en begrunnelse for forslaget.

Forslag til kandidater sendes til: Åse Lilleschulstad Gyrre, HMS/IA-seksjonen, HR- avdelingen.

Frist for innsending av kandidater er innen 15. januar 2017.

Prisen har blitt delt ut seks ganger tidligere, og her er de tre siste årenes vinnere:

2015 NAV Værnes
2014 NAV Ås
2013 NAV Sørum

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu