logo
logo logo logo
Du kan foreslå kandidater

Du kan foreslå kandidater

Hvem fortjener YS' likestillingspris for 2017?

​​​Formålet med YS' likestillingspris er å stimulere til økt innsats for likestilling og like muligheter for alle.

Med likestilling menes alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottakeren må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottakeren har en helhetlig tilnærming til likestilling. YS' likestillingspris deles ut under YS-konferansen 18. oktober.

Forslagene må være godt begrunnet av forslagsstiller, slik at juryen får et best mulig faktagrunnlag når den skal gjøre sine vurderinger.

Det er lagt ut en Questback-link på www.likestillingsprisen.no og www.ys.no. I tillegg kan vedlagte nominasjonsskjema sendes til hege.hero@ys.no.

Fristen for å fremme forslag til årets pris er onsdag 23. august.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu