logo
logo logo logo
Du kan foreslå kandidater

Du kan foreslå kandidater

Juryen oppfordrer YS-forbundene, deres tillitsvalgte og medlemmer til å foreslå kandidater til YS' likestillingspris.

YS' likestillingspris har eksistert helt siden 1988. Frem til 2005 omhandlet prisen kun likestilling mellom kjønnene, men fra og med 2006 ble den utvidet til å gjelde kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og andre diskrimineringsgrunnlag.

Man trenger ikke være YS-medlem for å foreslå kandidater til YS' likestillingspris. Hvem som skal få prisen besluttes av en fast jury som består av seks medlemmer fra YS og en representant fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Prisen overrekkes på YS-konferansen, som finner sted i oktober hvert år. Prisen består av et bilde laget spesielt for YS av kunstneren Gro Hege Bergan.

Statutter

  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.


Foreslå din kandidat her eller send en e-post til juryens sekretær, Hege Herø.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu