logo
logo logo logo
Du kan foreslå prismottaker

Du kan foreslå prismottaker

Hvem fortjener YS' likestillingspris for 2018?

Likestillingsprisen vil som vanlig bli delt ut på høstens YS-konferanse 30. oktober. Juryen for prisen vil med dette oppfordre forbundene til å foreslå kandidater.

Statuttene for prisen er slik:

· Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
· Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
· Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
· Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Forslagene bør helst være godt begrunnet, slik at juryen får et best mulig faktagrunnlag når den skal gjøre sine vurderinger.

Forslagene registreres via en Questback-link på www.likestillingsprisen.no eller på ys.no.
I tillegg er det mulig å sende vedlagte nominasjonsskjema med eventuell tilleggsinformasjon til hege.hero@ys.no.

Fristen for å fremme forslag til årets pris er onsdag 15. august.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu