logo
logo logo logo
Ekstraordinært møte i AMU

Ekstraordinært møte i AMU

Vil bidra til at alle blir ivaretatt.

Torsdag 7. november ble det avholdt ekstraordinært møte i NAVs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU) i forbindelse med EØS-saken. Det er første gang det avholdes ekstraordinært møte i AMU. Jeg er en av ansattrepresentantene i sentralt AMU og var til stede på møtet.

EØS-saken er krevende, først og fremst for brukerne som er rammet av den. Konsekvensene har vært alvorlige for mange, og det jobbes for å rette opp i uretten som er begått. Dette er også krevende for oss ansatte. Vi er så mange i NAV som brenner for å hjelpe mennesker, og midt oppi alt vi står i, skal vi fortsatt gjøre jobben vår best mulig. Omdømme til etaten er svekket, og vi opplever at mange stiller spørsmål om vi har tolket andre lovhjemler vi forvalter korrekt.

I AMU-møtet ble det orientert om veien videre. Det ble informert om at statsråden har gitt sin fulle støtte til Sigrun Vågeng. Signalene fra Sigrun Vågeng er at denne saken er hennes ansvar, og at det nå er viktig å rydde opp.

Skal vi klare jobben vår og levere på samfunnsoppdraget vårt, er vi avhengig av at vi har et godt arbeidsmiljø, og at vi alle bidrar så godt vi kan. Et godt arbeidsmiljø er alltid viktig, men i krevende situasjoner blir det psykososiale arbeidsmiljøet ekstra avgjørende. Det er veldig viktig at vi ser hverandre, lytter til hverandre, står sammen og viser omtanke for hverandre. Slik kan vi forhåpentligvis minske belastninger og ivareta et helsefremmende arbeidsmiljø.

Jeg håper dere lokalt nå også går igjennom rutiner for sikkerhet, at dere ser på HMS rutinene våre og at dere kan få snakket med noen ved behov. Enten plasstillitsvalgt, bedriftshelsetjeneste eller andre.

Løpende informasjon betyr også mye, og denne saken blir jevnlig oppdatert på intranett. Vi blir oppfordret til å holde oss oppdatert på saken der.

Husk på at du kan ta kontakt med AVYO. Ta kontakt med lokal tillitsvalgt om du har behov for det. Vi er her for deg.

Snart helg, håper du får en god en. Ta vare på hverandre.

Vennlig hilsen
Julie N. Nynes

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu