logo
logo logo logo
En riktig god jul og et godt nytt år

En riktig god jul og et godt nytt år

2016 har vært et begivenhetsrikt år.

​Et år med mange forandringer og nye krav som stilles til ansatte. I både NAV og Helfo skjer det hele tiden organisatoriske enderinger som på ulike måter berører oss alle. Det foregår så mye utenfor NAV og Helfo som påvirker økonomi og arbeidsplasser. Vi er vant til omstillinger, men nå skjer de enda raskere enn før.

Vi går et spennende år i møte. Vinteren er tiden for årsmøter i avdelingene, og her skal vi diskutere og finne gode løsninger sammen. Det vil også være medlemsmøter, seminarer og samlinger gjennom hele året. Vi ser et stort engasjement hvor medlemmer og tillitsvalgte møtes til faglig vekst, for å utveksle ideer og for å dele kunnskap. Vi får høre positive tilbakemeldinger fra disse møtene.

Arbeidshverdagen er hektisk, men vi ser at medlemmene opplever nettverket i AVYO som positivt, og at våre tillitsvalgte jobber godt. Også i år opplever vi medlemsvekst, og veksten vitner om at vi har dyktige tillitsvalgte og medlemmer ute på arbeidsplassene. Det er gledelig at stadig nye tillitsvalgte melder seg på AVYOs grunnopplæring for tillitsvalgte for å kunne være med på å påvirke. Vi står sammen og jobber for trygge arbeidsplasser når utfordringer og endringer skjer i arbeidshverdagen.

Ansatte i NAV og Helfo gjør en så viktig jobb. Og det synes. I mars ble innsatsen til Helfos telefornveiledere kåret til landets beste offentlige kundesenter. I november høstet YS Stats kampanje #jegerstatsansatt internasjonal anerkjennelse med to gullutmerkelser.

I en travel hverdag er det viktig å se hverandre, og det er også viktig å løfte fram de gode historiene.

Vi ser fram til å se dere neste år.

Så gjenstår det bare å ønske dere alle og enhver en strålende og helsefremmende jul og takke for dette året som er gått. Takk til alle medlemmer og ansatte i NAV, Helfo, døvetolkemiljøet, samarbeidspartnere og tillitsvalgte.

Hilsen oss i Sekretariatet

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu