logo
logo logo logo
Enighet i statsoppgjøret

Enighet i statsoppgjøret

- Det ble et godt resultat både når det gjelder AFP, variable tillegg og økonomi, sier Øyvind H. Randmæl.

- Til tross for at det ble mekling langt på overtid, inkludert en lang natt, mener vi at dette ble et akseptabelt resultat for våre medlemmer, sier Øyvind H. Randmæl.

I et mellomoppgjør forhandler partene normalt forhandler bare om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalen, men i år var også AFP (avtalefestet pensjon) og variable tillegg tema.

- Det er et godt resultat både når det gjelder AFP, variable tillegg og økonomi. Det blir generelle tillegg som gir en reallønnsvekst for alle våre medlemmer, og dette var viktig for oss. Midlene som er satt av til lokale forhandlinger, er i samsvar med det som var AVYOs krav inn i forhandlingene. Tilleggene som nå er kommet i tariffavtalens punkt 4.2 og 4.3 vedrørende AFP, var også en viktig sak for AVYO, sier leder Øyvind H. Randmæl.

Leder Øyvind H. Randmæl har sammen med 1. nestleder Liv Dragsten sittet i forhandlingsutvalget til YS Stat.

riksmekler_arnesen

Bilde: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og leder i YS Stat Pål N. Arnesen

Leder i YS Stat, Pål N Arnesen, er fornøyd med resultatet. Han sier YS Stat har fått gjennomslag for sine krav.
– Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon blir tatt inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening, sier YS Stat-lederen.

Han er også fornøyd med et lønnstillegg som sikrer god reallønnsvekst til alle, og at det er avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år.
– Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget, og vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt, og 40 prosent fordeles ute lokalt, sier Pål N Arnesen.

Det ble oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør mellom YS Stat, LO Stat, Unio og Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 12 timer på overtid fredag 24.mai. Resultatet er i tråd med YS Stats krav.

Rammen ble på 3,2 % med et overheng fra 2018 på 1,6 % og en estimert glidning på 0,1 %.

Det blir gitt sentrale tillegg pr 1.mai:

Lønnstrinn 1 – 46 1,35 %

Lønnstrinn 47 – 63 1,55 %

Lønnstrinn 64 – 101 1,35 %

Det ble satt av 1,24 % pr 1.juli til lokale forhandlinger

Intervallet avvikles for pensjonsgivende variable tillegg som gir opptjening av pensjonsgrunnlag i ny offentlig tjenestepensjon. Det betyr at "gulvet" på 6.400 kr og "taket" på 66.000 kr for pensjonsgivende tillegg forsvinner fra 1. januar 2020 og alle faste og variable tillegg blir pensjonsgivende.

Rettighetene til ny AFP (avtalefestet pensjon) for 1963-årgangen og yngre er tariffestet.

IMG_20190524_140607_01

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu