logo
logo logo logo
Enighet om å forlenge hovedavtalen

Enighet om å forlenge hovedavtalen

YS Stat og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen i Staten fram til 31. desember 2020.

Bilde: YS Stat leder Pål N. Arnesen Foto: Liv Hilde Hansen/YS

Dette ble klart etter forhandlinger tirsdag 5. og onsdag 6. november mellom YS Stat, LO Stat, Unio, Akademikerne Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hovedavtalen er selve grunnloven i arbeidslivet, og et viktig verktøy i praktiseringen av partssamarbeidet.

- For å oppnå intensjonen i Hovedavtalen, vil evnen og viljen til å praktisere lov- og avtaleverket være sterkt avgjørende for resultatet. En felles forståelse av hovedavtalen og dens formål og intensjoner, vil gi våre tillitsvalgte reelle muligheter til å utøve sine verv. Dette vil igjen gi gode løsninger for samfunnet, virksomhetene og de ansatte i staten, sier leder i AVYO Øyvind H. Randmæl

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu