logo
logo logo logo
«Fagforening 2.0»

«Fagforening 2.0»

Teknologiske trender og arbeidsliv i endring er hovedtema på YS-konferansen.

Hvordan tre viktige teknologiske trender forandrer jobbene våre, vil Øystein Berg fra inFuture gjøre rede for. inFuture er et rådgivningsmiljø innen fremtidsstudier, strategi og innovasjon.

Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo og Mari Holm Ingelsrud, forsker ved AFI, spør derimot «eller er det sånn?», og de byr på et forskningsbasert blikk på forholdet mellom arbeidsliv og teknologiutvikling.

Markussen-utvalget leverte tidligere i år sin rapport om livslang læring til regjeringen. Utvalget skulle vurdere behov for etter- og videreutdanning, om utdanningssystemet er i stand til å imøtekomme disse behovene, og om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er gode nok. Leder av utvalget Simen Markussen deltar på YS–konferansen og snakker om hvordan vi kan lære hele livet i et arbeidsliv i endring.

Hans Jacob Sandberg fra Kompetanse Norge gjester også konferansen, og internasjonale perspektiver på livslang læring trekkes også inn når Kerstin Littke utreder  ved den svenske Myndigheten för Yrkeshögskolan, holder innlegg.

Tradisjon tro blir det også tildeling av YS' likestillingspris. Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats for likestilling og like muligheter for alle.

Deltakere fra 13 YS-forbund, organisasjoner i arbeids- og samfunnslivet og YS' samarbeidspartnere deltar på denne årlige konferansen.

I år arrangeres det også en intern konferansedel for YS. I denne avsluttende bolken er stordata og rekruttering tema.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu