logo
logo logo logo
Faglig samarbeid

Faglig samarbeid

Fagsamling for plasstillitsvalgte i NAV Kontaktsenter.

​Utrustet med hovedavtale og hovedtariffavtale er våre tillitsvalgte i NAV Kontaktsenter godt i gang med faglig samarbeid og diskusjoner på høstens fagsamling.

Tema for hele samlingen er personal- og lønnspolitikken, personalreglementet og omstilling. Her vil også erfarings- og kunnskapsdeling knyttet til plattform for intern mobilitet (PRIM) være sentralt, og det er også satt av tid til tema lønn, blant annet krav og prosesser rundt lønnsforhandlinger.

Samlingen går over to dager, fra 23. – 24. oktober, og fra AVYO sentralt deltar leder Øyvind Hov Randmæl, Liv Dragsten og Anne S. Henriksen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu