logo
logo logo logo
Flere arbeidsgiverkontakter i NAV

Flere arbeidsgiverkontakter i NAV

Tirsdag 15. mai la regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen ønsker at inkluderingsvillige arbeidsgivere får bedre rekrutteringshjelp og foreslår å styrke NAV med inntil 36 nye markedskontakter. Satsingen på 12,6 millioner kroner er en viktig del av inkluderingsdugnaden som ble varslet i Jeløy-erklæringen. Dugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i arbeid.

– For å få flere i jobb trengs det tett kontakt mellom NAV og arbeidsgivere. Når jeg snakker med arbeidsgivere er det én ting som går igjen: De ønsker seg en fast kontaktperson. Nå kommer vi dem langt på vei i møte, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

Regjeringen styrker også ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

De 100 VTA-plassene i annet halvår 2018 kommer i tillegg til økningen på om lag 300 plasser som ble bevilget i budsjettet for 2018. Nivået på VTA er nå historisk høyt og over 10.000 uføretrygdede har et slikt tilbud. Tilbudet når mange utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller som i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu