logo
logo logo logo
Flere heltidssysselsatte kvinner

Flere heltidssysselsatte kvinner

Forskjellen mellom kvinner og menn har blitt litt mindre.

​Det har vært en økning både i antall deltidssysselsatte og heltidssysselsatte, men vi ser en forskjell mellom menn og kvinner i hvordan dette er fordelt. Mesteparten av sysselsettingsøkningen blant menn har vært i deltidsstillinger (16 000 flere på deltid av totalt 23 000 flere sysselsatte), mens det blant kvinner har vært motsatt (3000 deltid av totalt 19 000 flere sysselsatte). Det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men forskjellen har blitt litt mindre over de siste 12 månedene. 

Screenshot_3

I tredje kvartal 2019 var 68,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i arbeid. Vi må tilbake  til 2013 for å finne en høyere sysselsettingsandel i tilsvarende kvartal. Det viser arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu