logo
logo logo logo
Foreslår store endringer

Foreslår store endringer

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe tar til orde for store omlegginger i både sykepenge- og uføreordningen. YS reagerer.

Foto: YS

Torsdag presenterte Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe de tiltakene de mener skal til for å få flere i arbeid og færre på sykepenger og trygdeordninger.

Dette er de forslagene ekspertgruppen selv peker som de aller viktigste:

En ny sykepengeordning

En arbeidsorientert uføretrygd

Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging

Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak

Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre

Ekspertgruppen er ledet av Steinar Holden, økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– YS ønsker rapporten fra Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe velkommen. Her er det mange forslag til betydelige endringer av dagens system. Vi vil bruke tiden fremover til å sette oss godt inn i forslagene før vi går inn i utvalgets fase 2, kommenterer YS-leder Erik Kollerud.

Ekspertgruppen mener dagens sykepengeordning gir svake insentiver for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Gradert sykemelding brukes for lite. Ekspertgruppen foreslår derfor et helt nytt opplegg:

Øke arbeidsgivers finansieringsansvar for langtidsfraværet. Det skal stimulere til mer bruk av graderte sykemeldinger.

Ved å bruke gradering skal en sykemeldt kunne få forlengelse av den maksimale varigheten på sykepengeperioden til inntil 18 måneder. Kompensasjonsgraden reduseres til 80 prosent etter 6 fulltidsmåneder.

– Formålet med å se på dagens system må være å få flere til å komme inn i og forbli i arbeid, ikke kutte ytelsene til de som faktisk er syke, svarer YS-leder Erik Kollerud.

– Vi kan ikke godta urimelige endringer av sykepengeordningen, som særlig går utover de langtidssykemeldte og de med lavest inntekt, fortsetter YS-lederen.

Med dagens presentasjon unnagjort har Sysselsettingsutvalget passert fase 1. Nå følger fase 2. Her skal både YS og de andre partene i arbeidslivet få anledning til å si sitt.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu