logo
logo logo logo
Fra AVYO til SKL

Fra AVYO til SKL

1. april overføres NAVI til Skatteetaten. På årsmøte nå i mars overlot Renate Hansen stafettpinnen til Stig-Ronny Nilsen etter et år som avdelingsleder i Finnmark.

​​Tidligere leder i AVYO avd. Finnmark og hovedtillitsvalgt i NAV innkreving (NAVI), Renate Hansen, fortsetter som hovedtillitsvalgt i YS-forbudet SKL (Skatteetatens landsforbund) når NAVI overføres til Skatteetaten.

- Det har nylig vært et valg i SKL avdeling NAVI, og jeg skal være hovedtillitsvalgt på samme måte som jeg har vært det i AVYO. Så det skal jeg ikke slutte med, sier hun.

På AVYO avd. Finnmarks årsmøte nå i mars overlot Renate Hansen stafettpinnen til Stig-Ronny Nilsen etter et år som avdelingsleder. Men å slutte som leder var hun egentlig ikke helt klar for.

- Jeg har satt så stor pris på å lære så mye og det sosiale miljøet. Noe av det beste med organisasjonen må være alle de fine folkene jeg har møtt, og all den kunnskapen som er i AVYO. Du kan si ifra om ting du opplever som utfordrende, og likevel bærer miljøet preg av at vi vil hverandre vel, sier Renate som også har vært nestleder i avd. Finnmark, plasstillitvalgt, og vara HTV i fylkeslinja.

- Hvordan har det vært å stå i denne omstillingen?

- Det har vært krevende. Jeg har hatt styrevervet som avdelingsleder og forberedt årsmøte, medlemsmøte og styremøter. Samtidig har jeg sittet som hovedtillitsvalgt i prosessen, og jeg skal jo også utføre den daglige jobben min på en god måte. Selve prosessen med overgangen har gått bra. Den har gått som det skal, vi har fått mye informasjon i forhold til overgangen, og det har opplevdes greit for alle. Det tok litt tid å få orientert seg om alt, for samtidig pågår prosessen med omorganiseringer i Skatteetaten til Nye Skatt. Vi har fått til et godt samarbeid med SKL og opplever å bli inkludert, sier Renate.

- Har du noen råd til andre i disse omstillings- og omorganiseringstider?

- Å være litt framoverlent. Søke informasjon, gjøre seg kjent med det nye og deretter gjøre seg opp en mening. Forhåpentligvis skjer endringene til det bedre for alle. Faglig så går vi fra NAVI inn i rett, ny organisasjon. Vi beholder også våre kolleger, noen går inn i andre avdelinger, og vi kommer nå inn i et annet større fagmiljø. Selv om noen muligheter blir borte når det skjer endringer, så kommer det nye, sier hun.

Beslutningen om å overføre NAV innkreving til Skatteetaten ble tatt for å styrke Skatteetaten som statlig innkrevingsetat. Den er også tatt for å bidra til å spisse NAV mer inn mot sine kjerneoppgaver.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu