logo
logo logo logo
Fremtidens arbeidsliv – muligheter og utfordringer for de nordiske modellene

Fremtidens arbeidsliv – muligheter og utfordringer for de nordiske modellene

Første rapport om drivere og trender som vil endre arbeidslivet, er lansert.

27. november laserte FAFO den første rapporten fra et fireårig prosjekt. Formålet er å vise hvordan digitalisering, nye tilknytninger til arbeidslivet og digitale plattformer vil påvirke det norske arbeidslivet de neste 20 år.

Utgangspunktet er de store omveltningene vi står overfor og hvilke muligheter og trusler det reiser for det nordiske arbeidslivet.

- Rapporten trekker opp problemstillinger og perspektiver som vi tror det er viktig å ha med seg i debatten. Uro om framtidens arbeidsliv er ikke noe nytt, men i dag preges debatten av bekymring for motstridene ting og en uro for at selve lønnstakerforholdet slik vi kjenner det, som den nordiske modellen og velferdsstaten er tuftet på, kan står for fall, sa Fafo-forsker Jon Erik Dølvik da rapporten ble lansert.

- Debatten om framtidens arbeidsliv har ofte fokus på teknologiske endringer, mens andre viktige faktorer som påvirker arbeidslivet, ofte blir oversett. Så i denne rapporten trekkes det fram fire megatrender: Globalisering, demografi, klimaendringer og endringer i teknologi. Dette er lange pågående trender som påvirker hverandre og trekker i ulike retninger, sa FAFO- forsker Johan Røed Steen.

Ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er det et ambisiøst prosjekt fordi det er vanskelig å spå om fremtiden.

- Men rapporten bekrefter at den nordiske hverdagen er i endring. Klimaet endrer seg, vi står overfor økonomiske og miljømessige omstillingsbehov, og demografien endrer seg. Ideer og trender sprer seg raskere enn noen sinne, og vi lever i en verden som er mer omskiftelig enn på lenge. En stor og kompetent arbeidsstyrke er vår viktigste resurs. Samtidig står de nordiske arbeidsmarkedene overfor store endringer. Rapporten bidrar til å nyansere debatten om framtidens arbeidsliv. Ny teknologi og digitalisering er viktige drivere for nye jobber og for endringer i jobbinnhold. Det gir mulighet for å jobbe smartere og skape flere og bedre jobber. Men en viktig rolle for politikere er å smøre omstillingene, utnytte de nye mulighetene og samtidig begrense de negative konsekvensene for de som rammes, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

- Vi må jobbe for at dette gir muligheter for de som sliter med å få fotfeste i arbeidsmarkedet. Kvalifisering gjennom hele yrkeslivet og livslang læring blir stadig viktigere. Jeg har et spesielt ansvar for de arbeidsledige og de som strever med å komme inn i arbeidslivet. Jeg tolker rapporten slik at vi skal være på vakt, og at nye måter å organisere arbeidslivet på kan gjøre oppslutningen om fagforeninger mindre, men det er viktig at framtidens arbeidstakere ønsker å organisere seg. Regjeringens bidrag er å fremme et effektivt og velfungerende trepartssamarbeid. Vi er grunnleggende enige om verdien av å samarbeide og videreutvikle og beholde et godt organisert arbeidsliv, sa hun.

34 arbeidslivsforskere i Norden samarbeider i dette tverrfaglige arbeidet, og det består av sju ulike pilarer. Videre vil prosjektet jobbe med digitalisering og robotisering av arbeid, atypisk arbeid og tilknytningsformer og digitale plattformer. I tillegg omfatter det tverrgående studier som handler om arbeidsmiljø- og HMS og arbeidsrett, og det hele skal i 2020 samles opp i pilaren den nordiske modellen og konsekvensene vi ser framover. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd. 

Les mer om prosjektet The future of work

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu