logo
logo logo logo
Første av tre høstpuljer

Første av tre høstpuljer

Del 2 av AVYOs grunnopplæring er i gang.

Hovedavtalen, lov om likestilling, forbud mot diskriminering samt mobbing og trakassering i arbeidslivet, kommunikasjon, hovedtariffavtalen, personalreglementet og statsansatteloven er hovedtema på del 2 av AVYOs grunnopplæring.

Hovedmålet med grunnopplæringen er å dyktiggjøre tillitsvalgte i å skape bevissthet rundt egen rolle og funksjon, samt det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet i Staten.

Hver samling kjøres over 2 dager, og opplæringen er som kjent delt inn i 3 deler. Hensikten med denne inndelingen er at de tillitsvalgte mellom kursdelene skal skaffe seg erfaring fra arbeidsplassen som de tar med inn i de ulike kursdelene for diskusjon, gruppeoppgaveløsning og refleksjoner.

Instruktører er Liv Dragsten og Hilde Gustavsen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu