logo
logo logo logo
Glitrende god jul

Glitrende god jul

AVYO ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

2018 har vært et spennende og aktivt år, og 2019 vil mest sannsynlig fortsette i samme høye tempo. Det nye arbeidslivet er ikke lenger noe som ligger langt foran oss, men noe ansatte i NAV og Helfo står i og kjenner på. Ny teknologi og digitalisering, omstilling og nye måter å innrette arbeidet på er blitt en del av hverdagen vår, og endringer skjer raskere enn noen gang. Dette gir mange nye muligheter, men noen går inn i julen med usikkerhet rundt egen jobbframtid.

En del av vår identitet er at «vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet». Det er viktig at vi ser, hjelper og støtter hverandre, lærer av hverandre og står sammen. I 2019 skal vi fortsette å jobbe for trygge prosesser når utfordringer og endringer treffer arbeidshverdagen. Vi skal jobbe videre for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv som sikrer ansattes medbestemmelse og rettigheter.

For å få til gode og vellykkede omstillinger, er medbestemmelse nøkkelen, og omstilling og medbestemmelse har vært tema på medlemssamlinger, fagsamlinger for tillitsvalgte, på konferanser i regi av AVYO, YS og YS Stat gjennom hele året. Våre engasjerte tillitsvalgte gjør en god jobb for finne gode løsninger til det beste for medlemmene. En stor takk til dere.

Tusen takk også til alle medlemmer og ansatte i NAV, Helfo, døvetolkemiljøet og samarbeidspartnere. Vi ønsker dere alle sammen en helsefremmende og strålende jul og ser fram til det nye året sammen med dere.

Hilsen oss i AVYOs sekretariat

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu