logo
logo logo logo
Gratulerer til årets verver 2019

Gratulerer til årets verver 2019

Også denne runden er det Else Torill Sømme som har vervet flest nye medlemmer inn til AVYO.

Else Torill Sømme jobber ved NAV Sandnes, er plasstillitsvalgt der og vara hovedtillitsvalgt i NAV Rogaland. Selv om hun jevnt og trutt over flere år har vervet inn mange nye medlemmer, og selv om hun også i 2018 ble årets verver, så forestilte hun seg likevel ikke dette.

- Jeg ble paff denne gangen også, for jeg hadde ikke tenkt tanken. Men det er veldig hyggelig, og en bekreftelse på at jeg gjør en god og fornuftig jobb, sier hun.

- Hva er det som motiverer deg mest til å gjøre denne jobben for forbundet?

- For meg er det riktig og viktig å fortelle om og vise hva AVYO står for, og informere at det der viktig å være organisert. Det er også viktig å snakke med de ansatte, slik at jeg blir kjent med de nye som begynner å jobbe her på huset. Jeg følger opp nye medlemmer og har også en oversikt over de som forsvinner ut og hvor de går hen. Enkelte begynner å jobbe ved andre NAV-kontor. De er jo fortsatt medlemmer, og det er positivt at jeg indirekte også rekrutterer til andre kontor.

Målet har vært at AVYO skal være den største organisasjonen på huset, og selv om Else Torill Sømme forteller at hun ikke har noen spesiell strategi hun følger for å bidra til vekst i medlemstallet, så har hun et stort ønske om å bli kjent med potensielle nye medlemmer og å ivareta de som allerede er der.

- Det handler om å hilse på og ønske de nye velkommen. Jeg tar runden rundt på bygget og snakker med dem. Jeg forteller at det også er andre organisasjoner her på NAV Sandnes, samtidig som AVYO er den største. Jeg tenker at det er positivt at jeg på en måte legger kortene på bordet og forteller hvordan tingene er. Jeg har ingen skjulte agendaer. På disse rundene treffer jeg også andre medlemmer, og da får jeg pratet litt med dem også. De vet jo hvor jeg har kontorplass, men siden jeg også er en del ute av kontoret, så er dette en fin anledning til å minne dem på at de kan ta kontakt med meg hvis det er noe de lurer på, eller at de har behov for hjelp og støtte i en vanskelig sak. Jeg minner de på at de bare kan maile, melde eller ringe meg. 

Else Torill Sømme har fått feedback på at det er god atmosfære på AVYOs medlemsmøter der det blir servert frukt. Hun har også fått gode tilbakemeldinger på at medlemmer er glade for at de meldte seg inn i AVYO.

- Mange vegrer seg litt mot å spørre kolleger, har du noen tips til dem?

- Jeg tror ikke jeg er en selgertype, men jeg får tilbakemeldinger på at jeg er en positiv person. Jeg er ikke pågående, men når jeg møter nyansatte, så presenterer jeg meg og forteller jeg er plasstillitsvalgt, med i styret i AVYO Rogaland og vara hovedtillitsvalgt i NAV Rogaland. Jeg informerer litt om AVYO, blant annet at vi er partipolitisk uavhengig, har lav kontingent og gode forsikringsordninger, og slik blir de gjerne interesserte. Jeg pleier også å ha med seg de populære AVYO-pennene som jeg deler ut. Så spør jeg om de vil vite mer, og som regel sier de ja til det. Da kommer jeg tilbake til dem.

Da Else Torill Sømme ble årets verver 2018 sa hun «Jeg synes AVYO er en god organisasjon, og det er veldig viktig at folk organiserer seg. Det er så viktig for medbestemmelsen», og nå forteller hun at godt samarbeid med ledelsen også gir mulighet til å informere om AVYO når det kommer nyansatte.

- Ja, jeg har også god samhandling med ledelsen, og organisasjonene får egne møter for nyansatte. Da får vi en time hvor alle organisasjonene informerer om hvem de er og hvordan de jobber. Det synes jeg er veldig positivt fra ledelsens side.

- Hva er de potensielt nye medlemmene opptatt av?

- Mange er veldig opptatt av gode bank og forsikringsordninger, og at vi er partipolitisk uavhengig. De som kommer fra privat sektor er gjerne ikke organisert fra før, og da ser de at her er det en kultur for å være det. De ser også på det gode samholdet det er blant de organiserte, kjekke og givende medlemsmøter, som de også ønsker å delta på. Og så er det de som ikke vil organisere seg, fordi de mener at de får de samme godene uansett. Men kommer du i en konflikt på jobben for eksempel og er organisert, så er noen der for deg, og det er naturlig at vi strekker oss ekstra for å bistå AVYO- medlemmer på best mulig måte.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu