logo
logo logo logo
Helsa viktigste årsak til at vi ikke er i jobb

Helsa viktigste årsak til at vi ikke er i jobb

Det viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018.

Tekst: Liv Hilde Hansen/YS

- Vi bør være mer opptatt av hvordan vi kan sikre et godt arbeidsmiljø i utsatte bransjer, enn å tvinge syke mennesker tilbake i jobb, sier YS-leder Jorunn Berland.

Dårlig helse er den vanligste årsaken til at nordmenn ikke er i jobb, eller må slutte å jobbe. Det viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018, som offentligjøres i sin helhet under Arendalsuka tirsdag 14. august.

Så mange som 85 prosent av de som er i arbeidsfør alder, men som ikke er i jobb, oppgir dårlig helse som begrunnelse. Dårlig helse er også den viktigste årsaken til at folk frykter å falle ut av arbeidslivet.

Og frykten for å ikke kunne jobbe fordi helsa ikke holder, er størst i bransjer med høyest sysselsettingspotensial: Offentlig helsesektor, undervisning og privat tjenesteytende sektor.

YS vil ha ny IA-avtale

YS-leder Jorunn Berland mener Arbeidslivebarometeret gir viktig kunnskap til diskusjonen om inkludering i arbeidslivet. Og at det er kunnskap politikerne må ta inn over seg.

- Arbeidsgiversiden er til tider alt for unyansert, når de gjentar og gjentar at "alle må jobbe mer". Det er ingen tvil om at folk er friskere og står i jobb lengre enn før, men YS Arbeidslivsbarometer bekrefter at dette er mye vanskeligere for noen grupper enn andre.

- Det er disse vi må snakke om og finne løsninger for. Vi må ikke glemme at arbeidsgiver har et lovfestet ansvar for å legge til rette i virksomhetene, for alle ansatte og for den enkelte, påpeker hun.

Berland mener funnene i Arbeidslivsbarometeret viser at IA-avtalen og det forebyggende arbeidet i virksomhetene blir viktig fremover.

- I IA-avtalen har arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten gått sammen om forpliktende tiltak, for at flere skal kunne jobbe lengre og være mindre syke. Den enkelte bedrift forplikter seg til avtalen. Vi mener avtalen har fungert svært godt. Derfor er YS for en IA-avtale også fremover.

- Vi bør være mer opptatt av hvordan vi kan sikre et godt og trygt arbeidsmiljø i utsatte bransjer, som for eksempel varehandel og helsesektoren, enn å tvinge syke mennesker tilbake i jobb, poengterer Berland. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu