logo
logo logo logo
Innledet og svarte på spørsmål

Innledet og svarte på spørsmål

Leder i AVYO Øyvind H. Randmæl holdt innlegg under høringen i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité 9. januar.

Bilde: Øyvind H. Randmæl, Liv Dragsten og Anne S. Henriksen. FOTO: Jørund Olav Gustavsen

Organisasjonene var invitert for å bidra til å belyse saken om feilpraktiseringen av retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land. Med seg som bisittere hadde Øyvind H. Randmæl 1. nestleder Liv Dragsten og seniorrådgiver og tidligere leder Anne S. Henriksen.

AVYO er den nest største organisasjonen i NAV, og leder Øyvind H. Randmæl minnet i sitt innlegg om at saken er og har vært en stor belastning for de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten, og at NAVs innsatsteam er i full gang med å rette opp feil. Han understekte betydningen av den gjensidige informasjonsplikten partene har etter Hovedavtalen, og betydningen de store kravene til effektivisering kan ha hatt for fagkompetansen i NAV.

Etter den innledende runden svarte han på spørsmål fra kontroll og konstitusjonskomiteen.

10. januar fortsetter høringen og blant andre arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, direktør NAV Klageinstans Grethe Børsheim, justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og statsminister Erna Solberg svarer på spørsmål.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu