logo
logo logo logo
Ja til ny tjenestepensjon

Ja til ny tjenestepensjon

Medlemmene i YS, Unio og LO stemte ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Foto: Liv Hilde Hansen/YS

Et overveldende flertall av de som deltok i uravstemningen i YS sa ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

3. mars i år ble arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.

- Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og måtte endres. Den nye løsningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, samtidig som man ivaretar hensynet til de som må gå av tidlig, enten på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, sier første nestleder i YS Erik Kollerud.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu