logo
logo logo logo
Jobber for alle ansatte i NAV

Jobber for alle ansatte i NAV

To nye vara hovedverneombud.

Stein Arne Hammersland og Hilde H Iversen ble i juni valgt til nye vara hovedverneombud i Arbeids- og velferdsetaten.

- Vi i NAV trenger en aktiv vernetjeneste i omstillingene vi står i, og det er så viktig at det perspektivet styrkes og holdes høyt, sier Stein Arne.

- Vi står i så mye endringer, og vi skal være med og påse at alle som jobber i NAV, kan stå i endringene på en så bra måte som mulig, sier Hilde

De to skal samarbeide med hovedverneombud Stein Bjarne Larsen, og de understreker at de jobber for alle ansatte i NAV. 

- Vi er der for alle organisasjonene, for de uorganiserte og for arbeids- og velferdsdirektøren. Vi skal ha et bredt perspektiv, påse at alle har et arbeidsmiljø de kan trives i under omstilling og etter omstilling. Arbeidsgiver har ansvaret, men vi skal påse og påpeke at verneperspektivene må med. Det handler ikke bare om tekniske løsninger, men om arbeidsmiljøperspektiver. Det er for eksempel lett at prosjektplaner fokuserer på tekniske detaljer som tid og fase én og to og så videre. Det er viktig og ikke glemme eller hoppe bukk over andre prosesser, for det kan gå på bekostning av arbeidsmiljøet. Det er viktig å huske på at det er mennesker dette dreier seg om. Perspektivet må være at alle skal med, sier Stein Arne.

Vara hovedverneombud i NAV velges vanligvis for to år. Stein Arne Hammersland og Hilde H Iversen er valgt for perioden ut året i et prøveprosjekt.

Du kan lese mer om de to nye vara hovedverneombudene i neste utgave av Profilen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu