logo
logo logo logo
Jungeltelegrafen virker

Jungeltelegrafen virker

Vær med og profiler oss.

​Vær med og vis at vi er oppmerksomme og gode gjennom hele året. Mange bytter arbeidssted innenfor NAV, og nye kolleger kommer inn. Fortell dem om fordelene ved å melde seg inn i AVYO, og den tryggheten det gir. Fortell dem om fellesskapet de blir en del av.

Alle vervinger, i eller utenfor kampanjeperiodene, teller, og du kan seile opp og bli årets verver. Her er premien er et reisegavekort.

I motsetning til mange andre forbund er vi et bransjeforbund. Som bransjeforbund framstår vi med tyngde og troverdighet i diskusjoner. Vi er kjent for å ha kort vei mellom lokalavdelingene og AVYO sentralt. I samarbeid med de tillitsvalgte har medlemmene sjanse til å nå fram med de sakene de synes er viktige. Fra arbeidstakere og ledelse blir vi møtt med at AVYO er frampå, løsningsorienterte, kommer med forslag og går i dialog med arbeidsgiver.

Vi er under samme YS -paraply som andre forbund i stat og kommune, men kontingenten vår er lavere. At YS er partipolitisk uavhengig betyr ganske enkelt at vi ikke er knyttet til ett bestemt politisk parti, men at vi samarbeider med politikerne fra sak til sak.

Bli med og snu trenden som dessverre viser at organisasjonsgraden på arbeidstakersiden er nedadgående.

YS Arbeidslivsbarometer viser:
  • En av begrunnelsene for at noen arbeidstakere velger å ikke være medlem av en fagforening, er at de mener at fagforeningene er for tett koblet til politiske partier.
    YS derimot er partipolitisk uavhengig.
  • ​Tre av fire arbeidstakere enige i at fagforeninger er viktige for å oppnå en god lønnsutvikling.
  • ​Tre av fire mener at fagforeninger er viktige for å oppnå medbestemmelse på arbeidsplassen.
  • ​Svært mange mener at fagforeninger er svært viktige for ansattes jobbsikkerhet.

Bli med og gjør oss enda sterkere. Jungeltelegrafen virker.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu