logo
logo logo logo
Kjennelse fra Statens lønnsutvalg

Kjennelse fra Statens lønnsutvalg

AVYO fikk medhold i tvistesak.

Tvisten omhandlet en sak mellom AVYO og Helfo i forhandling på særskilt grunnlag, og saken ble behandlet i Statens lønnsutvalg 16. desember. Det var rådgiver hos AVYO Hilde Gustavsen og AVYOs hovedtillitsvalgt i Helfo Aina Hæhre som møtte i Statens lønnsutvalg.

19. desember ga SLU tilbakemelding om at AVYO hadde fått medhold.

- Saken er viktig da den handler om endring arbeidsoppgaver og ansvar. Jeg er fornøyd med at vi fikk medhold i SLU og takker spesielt hovedtillitsvalgt for god bistand underveis, sier Hilde Gustavsen.

Hovedtariffavtalen fastsetter at partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger og forhandlinger på særlig grunnlag inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

Statens lønnsutvalg oppnevnes for 3 år og består av 11 personer. Tre av medlemmene er nøytrale medlemmer. En av disse er utvalgets leder. Utvalget har også fire medlemmer fra arbeidstakersiden og fire medlemmer fra arbeidsgiversiden.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu