logo
logo logo logo
Kontrollhøringer om NAV-saken

Kontrollhøringer om NAV-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholder kontrollhøringer torsdag 9. og fredag 10. januar.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og andre skal svare på direkte spørsmål om hvordan feil fortolkning og praktisering av retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land kunne skje.

Høringene vil omhandle, men ikke begrense seg til følgende problemstillinger:

- Hva er årsakene til og hvem har ansvaret for feil fortolkning og praktisering av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21?

- Når og hvordan fikk arbeids- og sosialministeren første gang kunnskap om feilen?

- Hvordan ble feilen fulgt opp av Arbeids- og sosialdepartementet?

- Hva er status for oppfølging av dem som urettmessig har blitt rammet av feilpraktiseringen?

Torsdag skal tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og de tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm og Anniken Huitfeldt spørres ut. Det skal også tillitsvalgte og Trygderetten.

Fra AVYO deltar leder Øyvind Hov Randmæl sammen med 1. nestleder Liv Dragsten og seniorrådgiver og tidligere leder Anne S. Henriksen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu