logo
logo logo logo
Lagt strategi for videre arbeid

Lagt strategi for videre arbeid

Arbeidsgruppa som jobber for en særavtale for tolketjenesten har koblet på YS Stat.

Arbeidsgruppa som ser på muligheten for å inngå en særavtale for tolketjenesten i NAV, hadde årets første møte 17. januar. Denne fredagen har gruppa hatt møte sammen med seniorrådgiver i YS Stat, Tore Leirfall. Han jobber med tariff- og arbeidstidsspørsmål, og YS Stat kobles på for å kartlegge hva som faktisk vil være mulig å få fremforhandlet jamfør gjeldende lov og avtaleverk.

- Vi har hatt en gjennomgang av nåværende retningslinjer for arbeidsplaner/turnus i HOT, og vi har gjennomgått gjeldene lov- og avtaleverk. Vi har lagt en strategi for det videre arbeidet, og vi vil nok også benytte oss av muligheten for å konsultere Tore Leirfall igjen. Det var stort engasjement og gode diskusjoner i dag, sier leder for gruppa Hilde Gustavsen.

I fjor ble denne arbeidsgruppe i AVYO nedsatt. 24. oktober hadde de sitt første av en rekke møter.

- Vi ser at arbeidet tar noe lenger tid enn først antatt som var utgangen av februar, men forslaget oversendes leder når det er klart, sier Gustavsen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu