logo
logo logo logo
Medhold i Statens lønnsutvalg

Medhold i Statens lønnsutvalg

Kjennelsen gir medhold i en skjevfordeling i årets lokale forhandlinger.

Kjennelsen fra Statens lønnsutvalg gir Arbeidsgiver, AVYO, NTL NAV og Norsk Fysioterapiforbund medhold i en skjevfordeling i årets lokale forhandlinger.

I møter med NAV og arbeidstakerorganisasjonene ble det i august forhandlet om delegering og avsetning av potten til delegert nivå etter Hovedtariffavtalen. Partene ble enige om at forhandlingene skulle delegeres til driftsenhetene i NAV, men ikke om hvordan fordelingen skulle skje.

De partene som gikk til brudd, tok saken videre til Statens lønnsutvalg. Tvisten gjaldt om hvorvidt potten skulle skjevdeles eller fordeles iht. lønnsmasse til driftsenhetene.

- Medholdet er gledelig. Vi mener dette er et riktig virkemiddel for å oppnå en lønnsutjevning. Samtidig er resterende pott som fordeles til samtlige driftsenheter, «stor nok» til at det kan gjennomføres reelle forhandlinger. AVYO ønsket med bakgrunn i en detaljert oversikt over lønnsnivået i etaten, en skjevfordeling for de fire enhetene som ligger lavest lønnsmessig. Slike grep må foretas på lokalt nivå, det vil si på virksomhetsnivå, slik vi gjorde for NAV-kontorene i 2016. Vi tok da 20% av totalpotten og fordelte til NAV kontorene. Skjevfordelingen vi krevde i dette oppgjøret til de fire enhetene totalt, er på ca. 9 %. Vi avventer nå innkalling til forberedende møte for å avklare gjenstående sentrale forhold, sier Øyvind Hov Randmæl.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu