logo
logo logo logo

Medlemsfordeler

I AVYO nyter du godt av kompetanse, ekspertise og gode medlemsfordeler. AVYO er et partipolitisk uavhengig bransjeforbund, medlem av hovedorganisasjonen YS og har YS Stat som hovedsammensluting.

Meld deg inn i AVYO her!


Nærhet
Vi prioriterer tilgjengelighet og har lokalavdelinger og tilgjengelige tillitsvalgte over hele landet. Den mest 

nyttige hjelpen gis ofte nærmest medlemmet.

Trygghet
Å være medlem gir trygghet ved utfordringer og
endringer på jobben.
Vår jobb er å ivareta dine rettigheter.

Din bransje
Vi har bred kompetanse om NAV og Helfo og er et
sterkt bransjeforbund.
Et sterkt bransjeforbund har stor påvirkningskraft og
er et troverdig
talerør overfor arbeidsgiver.

Forsikringer og lønnsomme fordeler
YS har forhandlet frem egne forsikringer hos Gjensidige. Du får lave priser på forsikringene (bl.a. innbo, bil og livsforsikring) og et av markedets aller beste banktilbud i Gjensidige Bank.

YS medlemsfordeler
Gjennom YS medlemsfordeler får du som medlem av AVYO gunstige rabattavtaler innen blant annet bank, forsikring og reise.

BISTAND
Mulighet for BISTAND i forbindelse med  arbeidsforholdet. 

Lokalt nettverk
Avdelingene bistår deg når du har spørsmål,
og du kan være med på samlinger, temadager og medlemsseminar og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer.

Stipend
Vil du etter- eller videreutdanne deg, kan du søke om tilskudd til reiseutgifter, studiemateriell og liknende.

Les mer om AVYOs stipend og last ned Søknadsskjema_stipend

Bli tillitsvalgt
Blir du selv tillitsvalgt, får du permisjon med lønn for å delta i grunnopplæring.

Partipolitisk uavhengig
Vi taler medlemmenes sak og tar ikke partipolitiske hensyn.

Parts- og forhandlingsrett
Hovedavtalen tar for seg grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, mens tariffavtalen omhandler lønns- og arbeidsvilkår. I NAV og Helfo har AVYO partsrett etter Hovedavtalen og forhandlingsrett etter Hovedtariffavtalen.

Lav kontingent
AVYO har lav og konkurransedyktig kontingent på 1%

Fagblad
Du får medlemsbladet PROFILEN hjem i posten.


Meld deg inn i AVYO her!

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu