logo
logo logo logo
Mer fleksibel arbeidstid

Mer fleksibel arbeidstid

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med YS Stat, Akademikerne, Unio og LO Stat.

​Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den nye avtalen utvider den ytre rammen for arbeidstid, som angir når arbeidstakere kan jobbe etter eget ønske. Den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 på kvelden. Det er ikke meningen at arbeidstakerne skal arbeide mer, men i stedet få anledning til å arbeide på en mer fleksibel måte. Avtalen er en prøveordning som skal evalueres. Dagens avtale er fra 1976, og arbeidslivet har endret seg betydelig siden den gang.

– Mange ønsker mer fleksibilitet for å få hverdagen til å gå opp med jobb og familieliv. Samtidig har flere mulighet for å jobbe hjemmefra. Med den nye avtalen kan man starte tidligere på jobb for å gå tidlig hjem, eller jobbe hjemmefra på kveldstid dersom man selv ønsker det, sier  kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

– Dette legger blant annet til rette for at foreldre kan få mer tid med sine barn på ettermiddagen, påpeker Sanner. Når vi åpner for mer fleksibel arbeidstid blir staten også en mer moderne og attraktiv arbeidsgiver, mener han.

Avtalen skal evalueres våren 2019.

Les mer om avtalen fleksitid_i_staten_

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu