logo
logo logo logo
Mørke utsikter

Mørke utsikter

I 28 av 32 europeiske land har andelen fagorganiserte gått ned siden årtusenskiftet.

Det viser en ny rapport «Bleak prospects: mapping trade union membership in Europe since 2000», laget av European Trade Union Institute (ETUI).

Målet med rapporten er å synliggjøre utviklingen i fagforeningsmedlemskap i Europa, og den viser trenden i fagforeningsmedlemskap i 32 land siden 2000.

Pilene peker nedover. Andelen organiserte i den yrkesaktive befolkningen, er på vei ned i nesten alle de europeiske landene, og medlemstallene synker dramatisk i Sentral- og Øst-Europa. Litt mer enn hver femte arbeidstaker i Europa er medlem i en fagforening.

Store forskjeller
Det er store forskjeller mellom landene. Estland ligger nederst hvor 4,2 prosent av arbeidstakerne er organisert. På topp er Island med over 90 % organiserte.

Rapporten viser også noen positive trender i flere land: Norge, Island, Italia, Malta, Belgia og Luxemburg har hatt medlemsvekst. Flere land, deriblant Norge, har flere medlemmer i dag enn i år 2000, men fordi antallet sysselsatte har økt enda mer, er de fagorganiserte som andel av hele den yrkesaktive befolkningen likevel på vei ned.

Fire land har ikke hatt en negativ utvikling: Island, Italia, Spania og Frankrike. I de to sistnevnte landene har andelen organiserte vært stabil.

I følge rapporten sliter nesten alle landenes fagbevegelse med å nå ut til de unge. Snittalderen øker i nesten samtlige land, og det er også en økende andel som aldri har vært medlem i en fagforening. En generelt aldrende befolkning er noe av forklaringen, sammen med at flere unge mennesker bruker lengre tid på å ta utdanning og kommer senere inn i arbeidslivet. Snittalderen på de fagorganiserte er høyere enn snittalderen for arbeidstakere generelt, men tre land har økt fagorganiseringen blant de under 30 år, nemlig Norge, Østerrike og Tyskland.

Ifølge rapporten er fagbevegelsens svekkede grep om ungdommen først og fremst knyttet til manglende kjennskap til og kunnskap om fagbevegelsen, ikke anti-fagforeningsholdninger. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu