logo
logo logo logo
Mulig særavtale

Mulig særavtale

En ny-nedsatt arbeidsgruppe i AVYO skal se på muligheten for å inngå en særavtale for tolketjenesten.

Bakgrunnen for arbeidsgruppas jobbing, er at det i NAV Hjelpemiddel og tilrettelegg sitt sentrale medbestemmelsesapparat (MBA) er blitt besluttet en avtale om arbeidsturnus for tolkene i NAV, og at denne avtalen skal evalueres.

- Avtalen om turnus er en prøveordning. Arbeidsgruppa skal, med utgangspunkt i protokoll fra MBA «Innføring av turnus i NAV hjelpemidler og tilrettelegging» se på hvilke erfaringer som er gjort i prøveperioden. På bakgrunn av disse erfaringene, og i samarbeid med YS Stat vil vi se på om det er mulig å få til en bedre avtale, sier rådgiver i AVYO Hilde Gustavsen.

YS Stat kobles på for å kartlegge hva som faktisk vil være mulig å få fremforhandlet jamfør gjeldende lov og avtaleverk.

- Målet er å ivareta tolkenes lønns- og arbeidsvilkår på best mulig måte, og vi ser fram til innspill fra våre plasstillitsvalgte. Dette skal være en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, og forslaget gruppa kommer fram til, skal oversendes leder i AVYO i løpet av februar 2020, sier Hilde Gustavsen.

Arbeidsgruppa skal ledes fra AVYO sentralt ved rådgiver Hilde Gustavsen, og består sammen med henne av Eva Nodeland, hovedtillitsvalgt i HOT, Marit Eriksen, vara plasstillitsvalgt Oslo/Akershus, Lise Weggersen, plasstillitsvalgt Buskerud og Kristine Hauge Jameson plasstillitsvalgt Hordaland. Kristine Hauge Jameson er også frikjøpt 20 % for å styrke arbeidet på tolkeområdet.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu