logo
logo logo logo
NY ungsatsning i Oslo

NY ungsatsning i Oslo

Med Ung avd. Oslo ønsker initiativtakerne å skape et nytt tilbud for deg som er under 35 år.

Bilde: Ting He, Christopher Iversen og Marius Drivenes Breyholtz.

- Hensikten er å få flere medlemmer til å engasjere seg og få et større innblikk i hva AVYO jobber med. Mange ansatte kommer rett ut i arbeidslivet etter studier og er ikke så kjent med hva fagforeninger jobber med og hvorfor det er så viktig å være organisert. Vi ønsker å involvere dem mer, drøfte tanker og ideer om hva vi kan gjøre sammen, og selvsagt fortelle om hva AVYO gjør og jobber for og fortelle om alle medlemsfordelene våre. Vi ønsker å gjøre de unge medlemmene mer bevisste på dette, sier Christopher Iversen.

Han har sammen med Marius Drivenes Breyholtz og Ting He tatt initiativet til denne ung-medlemssamlingen 24. september. De tre er selv mellom 29 og 34 år og jobber ved NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus.

- Vi tror og håper dette blir veldig hyggelig og interessant for våre unge medlemmer. Å være med i en fagforening handler om så mye mer enn lønn. Det handler om å bli kjent på tvers av enheter. Vi håper at dette vil være begynnelsen på noe som skaper et større og bredere engasjement, og vi håper at vi på sikt kan involvere unge medlemmer i resten av landet også. At flere får en bredere forståelse av hva AVYO gjør og at medlemmer blir bedre kjent med hverandre. Det kan være en fin mulighet til å få flere kolleger. Jeg har mange temaer jeg kunne tenkt å ha på samlinger framover dersom interessen er der, og det håper jeg virkelig, sier Marius.

Så oppfordringen fra alle tre er «Bli med!»

- Vi håper også at denne og videre samlinger gjør at medlemmer blir inspirert til å verve flere på arbeidsplassen, og at det igjen skaper større engasjement. Mange har kanskje ikke et så bevisst forhold til fagforeninger, men det er jo så viktig å være organisert med tanke på alle omstillingene som skjer i NAV, sier Christopher.

- For flere som ikke har jobbet i NAV tidligere, er det kanskje ikke så lett å helt vite hva fagforeningen kan bistå med. Kanskje noen også glemmer det litt fordi de først er så fornøyde med å ha fått en bra, ny jobb. Det er viktig med informasjon om hva du har rett på som arbeidstaker. Temaer som det kanskje kan være vanskelig å ta opp med sin første arbeidsgiver. Så er det den sosiale biten. Det er spennende å høre om hvordan ansatte har det på NAV Kontor og NAV Familie- og pensjonsytelser for eksempel. Vi er jo ett NAV, og vi kan lære av hverandre og jobbe på tvers, sier Ting.

Høsten samling er på NAV Oslo konferansesal, Grenseveien 90, 2. etasje på Helsfyr. Etter faglig innhold og diskusjoner blir det middag. Påmeldingsfrist er 14. september.

Påmelding kan sendes til:
christopher.iversen@nav.no, gjerne med kopi til marius.drivenes.breyholtz@nav.no

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu