logo
logo logo logo
Nasjonal kompetansepolitisk strategi signert

Nasjonal kompetansepolitisk strategi signert

- Hele befolkningen få mulighet til opplæring og etter- og videreutdanning, sier YS-leder Jorunn Berland.

​Fredag 3. februar signerte regjeringen, partene i arbeidslivet og frivillig sektor Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Målet er å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

YS mener arbeidsplassen er en viktig læringsarena. Derfor må kompetansen vi skaffer oss gjennom mange år i arbeidslivet bli dokumentert og verdsatt.

- Voksne uten videregående opplæring må ivaretas gjennom formell opplæring. Disse arbeidstakerne må få mulighet til å kombinere arbeid med å ta fagbrev. Slik får de utviklet kompetansen, tilhørigheten til arbeidslivet sikres og omstillingsprosessene blir enklere, påpeker YS-lederen.

- Nasjonal kompetansepolitisk strategi inneholder en rekke saker det er viktig å gripe fatt i. Vi ser frem til å samarbeide videre med de andre partene bak strategien, slik at vi får realisert de mange gode forslagene. Nå må ordene gjøres om til handling, sier YS - leder Jorunn Berland

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu