logo
logo logo logo
Ny bok om arbeidsmiljø og helse lansert

Ny bok om arbeidsmiljø og helse lansert

Viser behov for forsterket forebyggende innsats.

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 viser at forebyggingspotensialet på arbeidsmiljøområdet i Norge fortsatt er betydelig. Boka ble lansert fredag 1. juni av arbeids- og sosialminister Anniken Haugli.

- Skal du påvirke arbeidsmiljøet, må du se på forhold som påvirker selve arbeidet. Vi må tydeliggjøre prioritetene og gjøre mer av det som virker. Vi må få mer kunnskap om det forebyggende arbeidet og sørge for at denne kunnskapen kommer ut i arbeidslivet raskere, sa hun da hun åpnet bokseminaret.

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) publiserer hvert tredje år en faktabok hvor det nasjonale risikobildet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse i ulike næringer og yrker presenteres.

Direktør i STAMI Pål Molander la vekt på kunnskapsbaserte tiltak.

- Arbeidslivet er i endring, og mange utfordringer påvirker samtidig. Arbeidsmiljø har vært underkommunisert. Skal vi bli bedre på dette, må vi ha en felles forståelse for hva det handler om. Da treffer vi potensialet som ligger der. Vi har brukt generelle tiltak, men det treffer ikke hver enkelt utfordring. Tiltakene må være behovsbaserte, kunnskapsbaserte og implementeres systematisk, sa han.

Utviklingen på arbeidsmiljøområdet har vært stabil de tre siste årene. I følge Molander er dette en god nyhet når arbeidslivet er i endring, men vi må likevel ha ekstra fokus på dette.

- Vi har nådd et platå, og skal vi komme videre, må vi være bevisste. Tilfredshet, motivasjon og tilhørighet er beskyttende faktorer. Norsk arbeidsliv er preget av høye krav, og vi må innrette arbeidslivet slik at vi kan håndtere det. Krav er gull verdt, men det er en risikofaktor om det ikke balanseres med egenkontroll og autonomi. Dette burde partene i arbeidslivet snakke oftere om. I snitt skårer vi høyt på dette, men ikke overalt, og det må vi være bevisst på, sa han.

Det ble også vektlagt at forebyggingspotensialet er viktig å løfte inn i en framtidig ny IA- avtale.

- En styrking av det forebyggende er vesentlig i drøftingen av en eventuell ny IA- avtale. Arbeidslivet har vært i så stor endring, og det IA-avtalen skal ivareta framover, vil være noe annet enn tidligere. Vi må våge å tenke nytt og iverksette tiltak som virker. Vi må jobbe med å rense bort de diffuse tingene, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu