logo
logo logo logo
Ny samarbeidsavtale mellom AVYO og Delta

Ny samarbeidsavtale mellom AVYO og Delta

AVYO og Delta har inngått ny avtale for å ivareta alle medlemmer på best mulig måte.

- Vi er fornøyde med avtalen. Dette blir bra for medlemmene i NAV og for YS, sier AVYOs leder Anne S. Henriksen og Deltas leder Erik Kollerud etter signeringen 12. desember.

​Målet med en samarbeidsavtale er nettopp at alle medlemmer skal bli ivaretatt best mulig og at avtalen også bidrar til å styrke YS både sentralt og lokalt.

Både AVYO og Delta har medlemmer som jobber på NAV-kontor, henholdsvis på statlig og kommunal side. Med den nye avtalen skal partene sentralt og lokalt bidra til at ansatte i NAV organiserer seg i riktig YS-organisasjon – kommunalt ansatte i Delta og statlig ansatte i AVYO.

- De tillitsvalgte og medlemmene har etterlyst et mer forpliktende samarbeid. Denne avtalen handler om dette. Den er bygget på erfaringer vi har gjort oss siden etableringen av NAV. Det vil bli utarbeidet tilleggsavtaler til samarbeidsavtalen som vil være en stor hjelp for tillitsvalgte. Disse gir tydeligere føringer for samarbeidet, og de er praktisk innrettet. De lokale klubbene må fungere godt for at vi skal få dette til, og vi har stor tro på at vi skal lykkes. Vi kan gjennom et forpliktende samarbeid dra fordel av hverandres styrker for å oppnå økt felles innflytelse i NAV, sier de to forbundslederne.

Det er ulikt lov- og avtaleverk for ansatte i kommunene og i staten. AVYO har solid kompetanse på det statlige lov- og avtaleverket, mens Delta er sterk på det kommunale lov- og avtaleverket.

AVYO er et bransjeforbund, og har dermed spisskompetanse på NAV og utfordringene i NAV, mens Delta har bred kompetanse på mange samfunnsområder.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu