logo
logo logo logo
Nytt samarbeid mellom partene i arbeidslivet

Nytt samarbeid mellom partene i arbeidslivet

I prosjektet «Vi inkluderer» deltar også arbeidstakerorganisasjonene YS, LO, Akademikerne og Unio.

FOTO: ASD

​Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har NHO og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt kalt «Vi inkluderer». I prosjektet deltar også arbeidsgiverorganisasjonene Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonene LO, Akademikerne, YS og Unio. Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal prøves ut i tre fylker: Vestland, Trøndelag og Oslo.

YS: Glade for å delta

– Trepartssamarbeidet er sentralt når vi skal inkludere flere inn i arbeidslivet. YS vil at alle som har arbeidsevne skal kunne bruke ressursene sine på en måte som gagner den enkelte, virksomheten og samfunnet. Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet. Arbeid gir tilgang til viktige fellesskap, samtidig som man bidrar økonomisk til samfunnet, sier YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud og legger til:
– Den nye IA-avtalen skal bidra til bedre arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Da vil vi også kunne forsterke prosessene med å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet. YS er glade for å kunne delta i «Vi inkluderer».

Bygger på erfaringer

«Vi inkluderer» bygger på erfaringer fra NHO-prosjektet Ringer i Vannet og fra inkluderingsprogrammer hos Virke, Spekter og KS. Ringer i vannet tar utgangspunkt i bedriftenes behov og finner kandidater som passer til dette behovet. Kandidater og arbeidsgivere blir tett fulgt opp – både før, under og etter ansettelse. 

Les mer om samarbeidet her.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu