logo
logo logo logo

Om oss

AVYO organiserer ansatte i NAV og i Helfo, samt frilanstolker for døve og døvblinde

Nærhet

I AVYO det kort vei mellom medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå.

AVYO er tilstede for deg fra dag en og tar vare på deg i din jobbhverdag. Vi gir deg veiledning og bistand når du trenger det i din arbeidssituasjon. AVYO er din rådgiver og partner og gir deg trygghet ved utfordringer og endringer i arbeidslivet.
AVYO tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet.

Dyktighet

AVYO skal bidra til at NAV og Helfo, som er bærebjelker i det norske velferdssamfunnet, løser sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

AVYO arbeider for at NAV og Helfo skal ha legitimitet og tillit i befolkningen og for at etatene skal være attraktive og konkurransedyktige arbeidsplasser.

AVYO har tillitsvalgte med organisasjons- og etatsfaglig kompetanse over hele landet. AVYO bidrar til velferd hver dag.
Vår visjon er: AVYO - det beste forbundet i NAV og i Helfo

Selvstendighet

AVYO er et selvstendig forbund i hovedorganisasjonen YS – Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund. Det betyr at AVYO sentralt og lokalt jobber for sine medlemmer,
samtidig som YS ivaretar medlemsforbundenes felles interesser. Alle forbundene i
YS er partipolitisk uavhengige.
AVYO er det største YS forbundet i NAV og i Helfo

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu