logo
logo logo logo

Lov og avtale

Hovedavtaler, reiseregulativ m.m.

Reiseregulativet​ for reiser innenlands etter statens satser.

AVYOS REISEREGULATIV FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER

Reiseregning 2019

Hovedavtalen

Hovedavtalen i Staten omfatter alle statlige ansatte.

Hovedavtalen for de kommunalt ansatte i KS-området

Hovedavtalen i KS gjelder for kommunalt ansatte innen KS-området. Oslo kommune og enkelte andre kommuner er ikke omfattet av denne KS-avtalen, men har egen avtale.

Hovedtariffavtalen staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat. Hovedtariffavtalene i staten.

Hovedtariffavtalen KS og Oslo kommune

Hovedtariffavtalen i KS området omfatter kommunalt ansatte i de kommuner som har avtaler med KS. Oslo kommune er det største tariffområdet utenfor KS.

IA-avtalen

IA-avtalen 2019-2022 skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen

Lovdata

Lovdata omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen - EMD​. Her finner du sentrale lover i arbeidslivet: Arbeidsmiløjøloven, Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)Tjenestetvistloven og Statens personalhåndbok

Samarbeidsavtale mellom AVYO og Delta

AVYO og Delta har inngått ny samarbeidsavtale  for å ivareta alle statlige og kommunale medlemmer på best mulig måte.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu