logo
logo logo logo

Lov og avtale

Hovedavtaler, reiseregulativ m.m.

Reiseregulativet for reiser innenlands etter statens satser.

Reiseregning_2018

Hovedavtalen

Hovedavtalen i Staten omfatter alle statlige ansatte. Den 27. november 2015 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om å prolongere hovedavtalen i staten fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.

Hovedavtalen for de kommunalt ansatte i KS-området

Hovedavtalen i KS gjelder for kommunalt ansatte innen KS-området. Oslo kommune og enkelte andre kommuner er ikke omfattet av denne KS-avtalen, men har egen avtale.

Hovedtariffavtalen staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat. hta-2018-2020

Hovedtariffavtalen KS og Oslo kommune

Hovedtariffavtalen i KS området omfatter kommunalt ansatte i de kommuner som har avtaler med KS. Oslo kommune er det største tariffområdet utenfor KS.

IA-avtalen

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Lovdata

Lovdata omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen - EMD​. Her finner du sentrale lover i arbeidslivet: Arbeidsmiløjøloven, Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)Tjenestetvistloven og Statens personalhåndbok

Samarbeidsavtale mellom AVYO og Delta

AVYO og Delta har inngått ny samarbeidsavtale  for å ivareta alle statlige og kommunale medlemmer på best mulig måte.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu