logo
logo logo logo

Styringsdokumenter

AVYOs vedtekter

Vedtekter  regulerer og ligger til grunn for arbeidet i AVYO. Vedtektene for perioden 2017-2020 ble vedtatt på AVYOs landsmøte 26. oktober 2017.

AVYOs prinsipprogram

Prinsipprogram for perioden 2017 - 2020 ble vedtatt på AVYOs landsmøte 26.oktober 2017.

AVYOs etiske retningslinjer mot trakassering

Etiske retningslinjer mot trakassering gjelder for alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i AVYO.

AVYOs varslingsrutine ved trakassering

Våre varslingsrutiner ved trakassering

YS vedtekter

YS vedtekter regulerer aktiviteten i YS og er forpliktende for alle forbundene i YS. 

YS Politisk program

Politisk program for YS ligger til grunn for virksomheten i de ulike YS-forbundene. 

YS Utviklingsstrategi

​I tråd med endringstakten og endringsomfanget i samfunnet øker behovet for organisasjonsutvikling og omstilling.
YS' utviklingsstrategi 2018-2022

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu