logo
logo logo logo
Omstilling presser medbestemmelsen

Omstilling presser medbestemmelsen

Medbestemmelsesbarometeret 2019 er lansert.

- Omstilling er noe som presser medbestemmelsen. Vi er nødt til å ta inn over oss at den norske modellen ikke virker likt over alt, og at bruken av styringsformer avhenger av partenes samarbeidsklima, sa Eivind Falkum da barometeret ble lansert onsdag 10. april.

Falkum er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og medforfatter av Medbestemmelsesbarometeret. Barometeret undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse.

Medbestemmelsesbarometeret 2018 viser at standardisering og kontroll er den styrings- og ledelsesformen som ser ut til å bli mer dominerende, i tråd med den pågående digitaliseringen i mange bransjer. Men fortsatt holder medbestemmelse og medvirkning stand som styrings- og ledelsesformer i det norske arbeidslivet.

I 2016 var den opplevde innflytelsen på egen arbeidssituasjon lavest i statlig sektor. Det er den fortsatt, men den er på vei opp fra 2016 til 2018. 

Sentrale funn:

- De som har opplevd omstilling på arbeidsplassen de siste to årene skårer lavere på alle formene for innflytelse enn de som ikke har vært i omstilling 

- De som opplever en sterk grad av standardisering og kontroll på arbeidsplassen har betydelig mindre innflytelse enn de som ikke har en høy grad av standardisering 

-  De som har avtalefestet lønn opplever en sterkere grad av medbestemmelse og innflytelse enn de som får fastsatt lønn individuelt 

- De som «får de ressursene de trenger for å løse oppgavene» opplever en større innflytelse på egen arbeidssituasjon og på organiseringen av arbeidet enn de som ikke får det 

- De som får ressursene de trenger for å løse oppgavene sier også at de ansatte har gode utviklingsmuligheter 

- De som har en høy grad av standardisering og kontroll, sier de i mindre grad får de ressursene de trenger for å løse oppgavene enn de som har en lav grad av standardisering

Medbestemmelsesbarometeret utarbeides av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i samarbeid med Forbundet for ledelse og teknikk, Forskerforbundet, Lederne, Legeforeningen og Politiets Fellesforbund.

Her kan du lese mer_MB2019_nett

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu