logo
logo logo logo
Redegjorde om EØS-saken

Redegjorde om EØS-saken

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterte Stortinget om saken 5. november.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Anniken Hauglie innledet med å si at dette har hatt store og alvorlige konsekvenser for mange og ba nok en gang om unnskyldning.
Statsråden redegjorde for historikken. Mye av dette er fakta som allerede er fremkommet i media.
Statsråden orienterte også om dialogen som har vært med Arbeids- og sosialdepartementet og hvordan dette ble fulgt opp.
Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, og statsråden vil nedsette et eksternt granskningsutvalg.
Etter at statsråden hadde avsluttet redegjørelsen, ble det stilt spørsmål fra representanter fra de fleste partiene på Stortinget.
Her ble det etterlyst flere svar, det ble stilt spørsmål ved NAV-direktørens stilling og det ble også ytret et ønske om at granskingen må skje i regi av Stortinget. Det siste for å sikre at det blir en uavhengig gransking.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu